Julehøytiden er i over, og det ble dessverre en ny runde med koronarestriksjoner. Det betyr at vi går litt tilbake og ikke kan leve like fritt, men vi får tenke positivt og at vi feiret julen med de nærmeste, og satser på at det blir et bedre 2022.

Styret oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, og å fortsette med å være varsomme dersom man har symptomer på sykdom. Men nå som vi er i den mørkeste tiden oppfordrer styret også alle til å være varsomme med varme og stearinlys. Styret har allerede sendt ut nye batterier til alle, bruk den i røykvarsleren din. Styret oppfordrer også alle til å sjekke brannslukningsapparatet. Snu det på opp ned og sjekk at den ikke har klumpet seg. Sjekk også om målepilen står på grønn farge, dette må gjøres hvert år, gjerne oftere.

Styret ønsker også at alle fyller ut HMS-sjekklisten på www.obrl.no.

Styret oppfordrer alle til å være nøye med riktig avfallhåndtering. Det er spesielt viktig at restavfall legges i riktig dunk, men det gjelder selvfølgelig også at alle flatpakker pappen sin. Har du mer søppel enn vanlig husholdningsavfall så er det ditt ansvar å få det til MOVARS gjenvinningsanlegg. Dette er også viktig for å unngå skadedyr.

Nå har jo generalforsamlingen valgt å gå for en avtale med Ohmia for el-bil lading og styret håper dette blir ferdig installert og klart for å starte med dette i løpet av våren.

Det er tid for fornying av parkeringskort. Parkeringskortene er ennå ikke helt klare, men vil komme på nyåret. Kortene dere har, med utløpsfrist i 2021 vil gjelde frem til dere har mottatt nye kort i 2022. Parkeringsselskapet er informert om dette.

Styret ønsker alle et godt nytt år!

Øreåsen, 04.01.2022

Styrets sammensetning:
Styreleder:                           Tor-Erik Bjurstrøm             leder@obrl.no
Sekretær:                             Anders Kyvik                        post@obrl.no
Økonomiansvarlig:            Fredric Nygård                    faktura@obrl.no
Parkeringsansvarlig:          Chris- Andre Aakre            parkering@obrl.no
1.vara (møtende):             Karin Moane Johnsen
2.vara:                                  Cecilie Johansen

Generelle henvendelser til styret skal så langt det er mulig rettes
per e-post. Felles adresse til styret er post@obrl.no. Denne
administreres av sekretær og fordeles til de aktuelle styremedlemmene.

Dersom det er akutte saker som vannskade, forsikringsskader, brann eller annet skal selvfølgelig nødetatene kontaktes først deretter styret. I slike saker kan henvendelser også skje per telefon 973 06 923.

På borettslagets nettside www.obrl.no finner du relevant informasjon om borettslaget. Vi håper andelseierne bruker denne siden for å komme i kontakt med styret, eller når dere trenger informasjon. Her ligger blant annet vedtekter og ordensregler samt kontaktskjema til styret. For å forenkle styrets arbeid og sikre at relevant informasjon kommer frem er det ønskelig at kommunikasjonen gjøres skriftlig. Dersom du ikke betjener elektronisk kommunikasjon kan også borettslagets postkasse ved styrekontoret benyttes.