INFOBREV ØREÅSEN BORETTSLAG SOMMEREN 2021

God sommer!


En ny sommer er i gang og endelig kan vi nyte sommer og hverandre uten å
bekymre oss om å være i nærheten av hverandre.


Det har hendt mye siden sist sommer. El-bil ladning er veldig snart ferdigstilt. Det
har kommet nye garasjeporter. Nye aktører jobber med snømåking, ikke at det er
aktuelt i disse sommermåneder, men det er viktig å belyse helheten av året.
Mange opplever en forbedring av dører, vinduer og styring av varme og kulde.
Styret håper at flest mulig er fornøyd. Men styret regner også med at noen ikke er
det. Dette fordi det er mye å ta tak i, i borettslaget. Det vil ta tid å få alle fornøyde.


Styret er i gang med forundersøkelsen av blokkene med tanke på betong og
armering, og bygningsmassen generelt. Dette er i sluttfasen og etter en vurdering av
rapportene fra dette vil det starte en vedlikeholdsprosess på bygningene. Dette vil
igjen medføre at en del tidligere skader kan repareres og ferdigstilles.


Styret har også igangsatt en prosess for fornying av avfallshåndteringen. Dette vil
forhåpentligvis bli presentert for den ekstra ordinære generalforsamlingen til
høsten sammen med nye vedtekter. Dette vil bedre lukt og avfallshåndtering. Det vil
også bedre skadedyrproblemet. Ved siden av at det selvfølgelig vil gjøre det
tryggere uten at store renovasjonsbiler kjører på de uoversiktlige smale veiene på
området, spesielt på vinterstid vil dette gjøre området tryggere.


Det har i lengre tid vært problemer i noen blokker at det har vært feilkoblinger i
noen leiligheter som har stoppet gjennomstrømningen av varmtvann til resten av
oppgangen. Her har det vært nye kontroller. Slik styret oppfatter det så har det blitt
en bedring. Styret følger det videre opp med kontroller der vi finner det nødvendig.
Ellers vil styret oppfordre alle til å ha det ryddig på uteområdet, stell i hagen og gjør
heller litt for mye enn litt for lite. Vi jobber stadig med oppgraderinger og
vedlikehold av uteområdet. Derfor håper vi at alle bidrar til dette slik at vi alle får et
mer trivelig borettslag.


Styret vil også minne om vedtekter og ordensregler da det har vært noen som
kanskje ikke alltid tar like mye hensyn til at vi er mange som bor tett på hverandre i
borettslaget. Det er deilig å kose seg ute om sommeren, men husk at naboen
muligens skal tidlig på jobb. Det samme gjelder de som har husdyr. Husk at det er
ditt ansvar hvis du har husdyr til å sørge for at disse ikke sjenerer naboene.
Hvis du er i tvil så kan du lese deg opp på www.obrl.no der står alle vedtekter og
ordensregler. På denne nettsiden til Øreåsen borettslag er det også et
kontaktskjema som kan brukes ved kontakt til styret, alternativt at det sendes
eposter til adressene oppgitt under. Borettslaget har også en vakttelefon, men
styret har ingen beredskap som sitter klar til utrykning for den minste lille ting.


Sykkeldugnaden 2022 er i gang, og den fungerer slik at det først ble satt hvite
merkelapper på alle sykler som sykkeleiere i borettslaget skulle skrive navn og
kontaktinfo på hvis de ønsket å beholde sykkelen. Andre fase er røde merkelapper
med samme merking. Der er vi nå og har du sykkel i noen fellesboder i Øreåsen
borettslag så er besøkstiden nå. De sykler der merker ikke er fylt ut vil bli fjernet.
Dette fordi sykkelbodene fort utvikler seg til et kaos. Sykler fra fraflyttede blir
stående, og dette skaper rot for de som skal bruke sykkelbodene.


Ellers håper styret at alle koser seg i sommervarmen. Styret fortsetter sitt arbeid
med både store og små prosjekter.
Styret ønsker alle en god sommer!


Øreåsen, 21.06.2022


Styrets sammensetning:
Styreleder: Tor-Erik Bjurstrøm leder@obrl.no
Sekretær: Anders Kyvik post@obrl.no
Økonomiansvarlig: Fredric Nygård faktura@obrl.no
Parkeringsansvarlig: Chris- Andre Aakre parkering@obrl.no
1.vara (møtende): Karin Moane Johnsen
2.vara: Cecilie Johansen


Generelle henvendelser til styret skal så langt det er mulig rettes
per e-post. Felles adresse til styret er post@obrl.no. Denne
administreres av sekretær og fordeles til de aktuelle styremedlemmene.
Dersom det er akutte saker som vannskade, forsikringsskader, brann eller annet skal
selvfølgelig nødetatene kontaktes først deretter styret. I slike saker kan
henvendelser også skje per telefon 973 06 923.
For annen informasjon sjekk www.obrl.no