GOD JUL TIL ALLE I ØREÅSEN BORETTSLAG!

Det er juletid og for en tid tilbake ble det delt ut batterier med en påminnelse om å bytte batterier i røykvarsleren. Det er også vært en runde hvor alle skal ha fått sjekket og oppgradert brannslokningsapparatet, eventuelt byttet der det har vært behov. Til de som fortsatt ikke har fått det byttet så send en e-post til styret slik at vi får ordnet dette.

Styret oppfordrer alle til å være forsiktig med levende lys slik at det forhåpentligvis ikke blir brukt for brannslokking.

Styret oppfordrer alle til å vise hensyn og ta vare på hverandre spesielt i julen, men det gjelder selvsagt året rundt. Har du hund så går man tur med bånd og man tar opp hvis hunden gjør fra seg. Hvis man pusser opp eller støyer mer enn vanlig i tidsrommet dette er lov, så kan man varsle naboer om at det kommer til å bli litt støy. På den måten skape en bedre stemning for alle.

Det er jo som kjent nye garasjeporter som ble installert tidligere i år. Dessverre har en allerede fått skade etter påkjørsel, dette er rettet på, men det er veldig fint om alle bruker de på en vanlig varsom måte, uhell kan skje, men da er det fint at en melder dette til styret.

Nytt av året er jo de nye parkeringskortene. Det ser ut til at dette har blitt en suksess, med noen små oppstarts feil. Til de som fortsatt ikke har oppdaterte kort, eller APP så kan det sendes forespørsel til  parkering@obrl.no

Det har i 2022 blitt gjort tilgjengelig for de med el-bil å lade på alle parkeringsplasser. Styret håper alle synes dette er en god løsning.

Det er igangsatt rehabilitering av blokk i Lyngstien 5-7. Dette er etterlengtet, og styret takker involverte for å ha en fantastisk tålmodighet. Det har vært mange ting styret ikke hadde råderett over, men styret vil allikevel gi honnør til de det gjelder. Det er i alle fall godt at arbeidet er i gang og at det snart kan ferdigstilles.

Når styret startet arbeidet, var vi optimistiske og hadde lyst til å få gjort mangt. Det har imidlertid vist seg at det er et meget høyt press i arbeid som håndtering av nabo uenigheter, vedlikeholdsarbeid, oppdatering av avtaler med eksterne firmaer, svare e-poster og telefoner at styret har sett seg nødt til å nedskalere planer for fremdrift.

Allikevel håper styret at det det i 2023 skal bli en bedre ordning med avfallshåndtering og at brannsikring av borettslaget fortsetter i samme høye tempo som i 2022.

 

Styret hadde tidligere i 2022 et ønske om å være mer synlige, og arbeide mer fra kontoret på Øreåsen. Dette har i liten grad latt seg gjøre, da det har vært mye arbeid, samarbeid med leverandører, tilbydere mm. som har brukt opp den tiden styret har vært på Øreåsen. Til tross for at styret ikke arbeider så mye fra kontoret, har mye arbeid blitt utført mellom møter og befaringer, men da fra den enkeltes private bolig.

Det arbeides nå med å finne løsninger som gjør at styret, og spesielt styreleder, blir mer tilgjengelig på kontoret, men dette vil ikke tre i kraft før styreleders mandat tilpasses dette, alternativt at oppgaver kan overlates til andre slik at det blir tilstrekkelig tid til å arbeide fra kontoret.

Alle gode ønsker om en god jul og et godt nytt år ønskes alle andelseiere i Øreåsen Borettslag.

 

 

 

Øreåsen, 19.12.2022

 

Styrets sammensetning:
Styreleder:                           Tor-Erik Bjurstrøm             leder@obrl.no
Sekretær:                             Anders Kyvik                        post@obrl.no
Økonomiansvarlig:            Fredric Nygård                    faktura@obrl.no
Parkeringsansvarlig:          Chris- Andre Aakre            parkering@obrl.no
1.vara (møtende):             Karin Moane Johnsen
2.vara:                                  Cecilie Johansen


Generelle henvendelser til styret skal så langt det er mulig rettes
per e-post. Felles adresse til styret er post@obrl.no. Denne
administreres av sekretær og fordeles til de aktuelle styremedlemmene.

Dersom det er akutte saker som vannskade, forsikringsskader, brann eller annet skal selvfølgelig nødetatene kontaktes først deretter styret. I slike saker kan henvendelser også skje per telefon 973 06 923.


For annen informasjon sjekk www.obrl.no